×

Bokning online

Tjänster

Mottagningen är inriktad på att hjälpa personer med smärta/skada i rörelseapparaten genom korrekt diagnostik och specifikt inriktad behandling och åtgärder. Metoderna bygger på evidens och beprövad erfarenhet. På mottagningen finns även rehabgym för bl.a. nyskadade samt före och efter operation.