×

Bokning online

Coronaanpassningar


Med anledning av corona-pandemin behöver vi alla hjälpas åt att minska smittspridningen. Mottagningen följer råden från folhälsomyndigheten och även Region Skåne och har därmed anpassat verksamheten för att patienterna ska känna sig trygga.


Information:

-Enmansföretag: På mottagningen arbetar enbart en sjukgymnast och därför minskar antalet kontakter.


-Ingen träningsverksamhet och aldrig mer än en patient i taget.


-Sällskap får vänta utanför byggnaden i största möjliga mån.


-Kom punktligt för att nästa patient ska hinna gå innan nästa kommer. Är man tidig kan man vänta utanför byggnaden.


-Sjukgymnasten använder munskydd och visir och arbetar inte vid minsta tecken på förkylning/influensasymtom.


-Numera ska patienter använda munskydd under hela besöket.


-Håll avstånd. Detta är dock inte möjligt under hela besöket utan en del av arbetet sker nära.


-Stanna hemma ifall du blir sjuk. Glöm dock inte avboka isåfall.


-Tvätta händerna före och efter behandling. Tvål och handsprit finns på toaletten.


-Sjukgymnasten följer de basala hygienrutinerna vilket innebär att händerna spritas före och efter besöket och behandlingsbritsen tvättas efter varje patient.


-Lokalen städas dagligen inklusive dörrhandtag och tryckknappar.