Information före bokning

Avtal med landstinget!

Ingen remiss krävs. Samma pris som på vårdcentralen och man är välkommen oavsett vilken vårdcentral man är listad hos.

Bekräftelse skickas till e-mail

Vid bokning skickas en bekräftelse till e-mailadressen som angavs. Ibland hamnar den i skräpposten.

Av- och ombokningsregler

Avboka eller omboka senast 24 timmar före besöket. Annars debiteras 400 kr för utebliven inkomst. Detta gäller även om besöket hade varit kostnadsfritt eller till ett lägre belopp för patienten (subvention uteblir).
Jag har läst. Gå vidare till bokning