×

Bokning online

Fokuserad stötvåg

Skillnad på stötvåg och stötvåg

Fokuserad stötvåg är den mest avancerade och precisa stötvågen för behandling av muskuloskeletala problem. Den har överlägset bäst evidens jämfört med den vanliga radiella stötvågen och nästan all forskning har övergått till att använda fokuserad stötvåg. Skillnaden är att den fokuserade stötvågen inte slår mot huden utan slaget sker inne i handmunstycket genom en elektromagnet. Kraften fortplantas sedan och bildar en fokuspunkt på djupet där kraften är som störst. Djupet kan man ställa in för att att behandla den specifika strukturen. Den andra varianten av stötvåg s.ka. radiella stötvågen har istället en kompressor som genom lufttryck slår en metallkula mot huden vilket gör att kraften är som högst på huden som också tar emot slaget och sprider kraften sedan i alla riktningar. Så den stora skillnaden är att den fokuserade stötvågen kan behandla mycket mer precist och med högre kraft på djupet.Vad behandlar man med en stötvåg?

En av de största orsakerna till smärta i kroppen är skada/överbelastning i kroppens senor. Senorna har en väldigt dålig blodförsörjning och läker ofta långsamt och dåligt. Har det inte läkt de första 3 månaderna är sannolikheten låg att det läker alls. Då har det i läkningen bildats ärrvävnad men såret i sig har läkt. För att få bort smärtan behöver man bryta upp ärrvävnaden. Stötvågen använder man lokalt vid skadan för att bryta upp ärrvävnaden. Stötvågen används på senor, ligament, leder och muskler. Den bryter även upp förkalkningar som kan bildas i senor. Diagnoser som kan behandlas med stötvåg är t.ex. Hälsporre, hälseinflammation, hopparknä, löparknä, impingement i axeln där senorna eller kalk är orsaken, trokanterit, tennisarmbåge, golfarmbåge, överbelastningar i händerna och mycket mer.Tänka på efter behandling

Efter behandlingen kan man få en eftervärk som oftast kommer på kvällen eller dagen efter. Det är önskvärt att få eftervärk ca en dag. Hur mycket eftervärk man får beror dels på hur högt tryck som används vid behandling och hur irriterad strukturen är. Effekt är endast möjlig om strukturen inte överbelastas närmsta tiden innan samt under behandlingsperioden. Efter behandling avråds hård träning av behandlad struktur 24-48 timmar.Kontraindikationer

Absoluta kontraindikationerna för fokuserad stötvåg är behandling mot lungvävnad, hals, huvud, malinga tumörer, tillväxtzoner hos växande ungdomar, ryggrad. Behandling är inte lämplig vid kraftig dos av blodförtunnande medicin.